הכפרים שלנו

כפרי הסטודנטים מהווים בסיס להיכרות עם הפוטנציאל הטמון בנגב ובגליל  ובלוד, תוך שילוב התיישבות, עשיה חברתית וחיי קהילה אשר מקדמים את החברה והחינוך.
 

אנו רואים בעידוד סטודנטים להתיישבות משימה לאומית ומאמינים כי במהלך הלימודים יתחברו הסטודנטים דרך החוויה בכפרים למקום ולאנשים, וחלקם הגדול יחליט לקבוע את עתידו באזורים אלה כ”גרעין בוגרים” או כבודדים.

על מנת שתוכלו לקחת חלק בתכנית עליכם לעבור לאחד מכפרי איילים. הכפרים נמצאים באזורים הקרובים למוסדות אקדמיים ומטרתם ליצור חיי קהילה, שייכות ומעורבות חברתית באזור בו תתגוררו.

* לכל כפר רשאי להתקבל כל סטודנט שרשום באחד המוסדות האקדמיים המוכרים למל״ג,
שמות הקמפוסים הם לצורך דגש של הקרבה בין כפר הסטודנטים למוסד האקדמי.

רוצה להצטרף אלינו?