אשלים

הכפר שוכן בקצה היישוב אשלים שבמועצה האזורית רמת נגב, מעוצב בסגנון מדברי ייחודי עם בריכה קסומה במרכזו. בכפר חיים כ-60 סטודנטים ו-6 ש”ש.

קבלו את כל מה שצריך לדעת

סוג המודלתמונותגודל יחידהלמי מתאיםעלות שכ״ד חודשי ליחיד  תשלומים נוספים
דירת גן לשני שותפים 65 מ״רשני שותפים600 ₪חשמל, מים, ארנונה, ועד סטודנטים.
דירת שלושה שותפים 80 מ״רשלושה שותפים400 ₪
דירת גלריה 47 מ״רלרווק או לזוג950  ₪ (מחיר ליח״ד)

*המחירים המצויינים בטבלה הן לאחר מלגת סבסוד שכר דירה

מזגן  | מטבח | מקרר | כיריים חשמליות | דוד שמש 

ועד בית 50 ₪ בחודש, לטובת אחזקת הבריכה שקיימת בכפר, תשלומי חשבונות מים וחשמל של השטחים הציבוריים.

מלגת סבסוד שכר הדירה – שכר הדירה לחודש בפועל גבוה ב 250 ₪ ממה שכתוב בטבלה. עם זאת, מקבל כל סטודנט מלגת סבסוד מהעמותה בגובה של 3,000 ₪ לשנה, (כלומר 250 ₪ לחודש).  על מנת לסייע לסטודנט, העמותה מאפשרת לשלם כל חודש את שכר הדירה לאחר כניסת מלגת הסבסוד.

מלגת נסיעות העמותה תעביר סכום של 1300 ₪, שווה ערך לחופשי חודשי.

אחזקותעל התחזוק ושיפוץ הדירות והמתחמים הציבוריים בכפר מופקדת העמותה (למעט נזקים שנובעים משימוש חריג במושכר). 

כל סטודנט בכפר מקבל מלגה על סך 7000/10,000 ₪ בשני מסלולים:

7,000 ₪ בתמורה להשתתפות ב70 שעות פעילות של שעתיים שבועיות קבועות ברשות המקומית ובנוסף השתתפות באירועים המפורטים בטבלה המצורפת או

10,000 ₪ בתמורה להשתתפות ב140 שעות פעילות של ארבע שעות שבועיות קבועות במלגה חיצונית ובנוסף השתתפות באירועים המפורטים בטבלה המצורפת. 

 

שם האירועתאריכיםפירוט 
פסטיבל התיישבות תחילת שנהאוקטוברעלייה ופעילות בנקודות התיישבות חדשות
סיור התיישבותדצמברסיור התיישבות (חמישי ערב, שישי בוקר) הכולל לינה והופעה.
פסטיבל פסחחול המועדיומיים בחול המועד פסח במסגרתם מבצעים הסטודנטים עבודות מתיחת פנים במקומות נבחרים
ערבי אייליםאחת לחודשמפגש חודשי העוסק בתכני העשרה בתחומי התיישבות ובניית קהילה.

**סטודנט יקר, שים לב שסך כל המלגות להן זכאי משתתף בתוכנית עומד על 10,000/13,000₪ על פי הפירוט הבא:

        – מלגת סבסוד שכר דירה 3,000 ₪

        – מלגת פעילות 7,000/10,000 ₪ 

בנוסף, קיימת מלגת נסיעות על סך תעריף רב קו סמסטריאלי 

ניתן להגדיל את סך כל המלגות בכפוף לכמות השעות ועמידה בדרישות הסף של התכנית.

 

סוג המודלתמונותגודל יחידהלמי מתאיםעלות שכ״ד חודשי ליחיד  תשלומים נוספים
דירת גן לשני שותפים 65 מ״רשני שותפים600 ₪חשמל, מים, ארנונה, ועד סטודנטים.
דירת שלושה שותפים 80 מ״רשלושה שותפים400 ₪
דירת גלריה 47 מ״רלרווק או לזוג
950  ₪ (מחיר ליח״ד)

*המחירים המצויינים בטבלה הן לאחר מלגת סבסוד שכר דירה

מזגן  | מטבח | מקרר | כיריים חשמליות | דוד שמש  |

ועד בית –  50 ₪ בחודש, לטובת אחזקת הבריכה שקיימת בכפר, תשלומי חשבונות מים וחשמל של השטחים הציבוריים.

מלגת סבסוד שכר הדירה – שכר הדירה לחודש בפועל גבוה ב 250 ₪ ממה שכתוב בטבלה. עם זאת, מקבל כל סטודנט מלגת סבסוד מהעמותה בגובה של 3,000 ₪ לשנה, (כלומר 250 ₪ לחודש).  על מנת לסייע לסטודנט, העמותה מאפשרת לשלם כל חודש את שכר הדירה לאחר כניסת מלגת הסבסוד.

מלגת נסיעות העמותה תעביר סכום של 1300 ₪, שווה ערך לחופשי חודשי.

אחזקותעל התחזוק ושיפוץ הדירות והמתחמים הציבוריים בכפר מופקדת העמותה (למעט נזקים שנובעים משימוש חריג במושכר). 

 
 

 

 

כל סטודנט בכפר מקבל מלגה על סך 7000/10,000 ₪ בשני מסלולים:

7,000 ₪ בתמורה להשתתפות ב70 שעות פעילות של שעתיים שבועיות קבועות ברשות המקומית ובנוסף השתתפות באירועים המפורטים בטבלה המצורפת או

10,000 ₪ בתמורה להשתתפות ב140 שעות פעילות של ארבע שעות שבועיות קבועות במלגה חיצונית ובנוסף השתתפות באירועים המפורטים בטבלה המצורפת. 

שם האירועתאריכיםפירוט 
פסטיבל התיישבות תחילת שנהאוקטוברעלייה ופעילות בנקודות התיישבות חדשות
סיור התיישבותדצמברסיור התיישבות (חמישי ערב, שישי בוקר) הכולל לינה והופעה.
פסטיבל פסחחול המועדיומיים בחול המועד פסח במסגרתם מבצעים הסטודנטים עבודות מתיחת פנים במקומות נבחרים
ערבי אייליםאחת לחודשמפגש חודשי העוסק בתכני העשרה בתחומי התיישבות ובניית קהילה.

*קבלת המלגה מותנית בהתאם לתקנון מפעל הפיס.

**סטודנט יקר, שים לב שסך כל המלגות להן זכאי משתתף בתוכנית עומד על 10,000/13,000₪ על פי הפירוט הבא:

        – מלגת סבסוד שכר דירה 3,000 ₪

        – מלגת פעילות 7,000/10,000 ₪ 

בנוסף, קיימת מלגת נסיעות על סך תעריף רב קו סמסטריאלי 

ניתן להגדיל את סך כל המלגות בכפוף לכמות השעות ועמידה בדרישות הסף של התכנית.

תמונות מהכפר..