אור יהודה

כפר הסטודנטים העירוני באור יהודה הוא כפר ייחודי בשכונה מאתגרת עם קהילה חמה ובוגרת. הסטודנטים לוקחים חלק פעיל בהווי השכונתי ומוסיפים משמעות חדשה לתושבים. קהילת הסטודנטים מהווה חוויה ייחודית למי שבנשמתו תרומה לקהילה ורואה ערך מוסף במגורים מסוג זה.

קבלו את כל מה שצריך לדעת

סוג המודלגודל יחידהתמונות עלות שכ״ד חודשי ליחידתשלומים נוספים
דירות 2ֿ/3/4 שותפים– – –מול בעל הדירהחשמל, מים, ארנונה

מלגת סבסוד שכר הדירה – כל סטודנט מקבל  מלגת סבסוד מהעמותה בגובה של 6,000 ₪ לשנה, (כלומר 500 ₪ לחודש). 

– הדירות אינן בבעלות העמותה, כמו כן האחריות למציאת הדירה חלה על הסטודנט בלבד במסגרת מתחם השכונה שהוגדרה מראש.

*כל סטודנט מחויב לפעילות חברתית של 4 שעות שבועיות במלגה חיצונית בתמורה למלגה בסך 10,000₪.

כל סטודנט בכפר זכאי למלגה של *10,000 ₪ בתמורה להשתתפות ב140 שעות פעילות של ארבע שעות שבועיות קבועות ובנוסף השתתפות באירועים המפורטים בטבלה המצורפת. 

שם האירוע

תאריכיםפירוט 
פסטיבל התיישבות תחילת שנהאוקטוברעלייה ופעילות בנקודות התיישבות חדשות
פסטיבל פסחחול המועדיומיים בחול המועד במסגרתם מבצעים הסטודנטים עבודות מתיחת פנים במקומות נבחרים.
ערבי אייליםאחת לחודשמפגש חודשי העוסק בתכני העשרה בתחומי התיישבות ובניית קהילה.
סיור התיישבותדצמברסיור התיישבות (חמישי ערב, שישי בוקר) הכולל לינה והופעה.

*קבלת המלגה מותנית בהתאם לתקנון מפעל הפיס ועמידה בדרישות הכפריות כפי שיקבעו בישיבת הכפר הראשונה.

**סטודנט יקר, שים לב שסך כל המלגות להן זכאי משתתף בתוכנית עומד על 16,000 ₪ על פי הפירוט הבא:

        – מלגת סבסוד שכר דירה 6,000 ₪

        – מלגת פעילות 10,000 ₪ 

ניתן להגדיל את סך כל המלגות בכפוף לכמות השעות ועמידה בדרישות הסף של התכנית.

סוג המודלגודל יחידהתמונות עלות שכ״ד חודשי ליחידתשלומים נוספים
דירות 2/3/4 שותפים
 –– – –מול בעל הדירהחשמל, מים, ארנונה

מלגת סבסוד שכר הדירה – כל סטודנט מקבל  מלגת סבסוד מהעמותה בגובה של 6,000 ₪ לשנה, (כלומר 500 ₪ לחודש). 

– הדירות אינן בבעלות העמותה, כמו כן האחריות למציאת הדירה חלה על הסטודנט בלבד במסגרת מתחם השכונה שהוגדרה מראש.

*כל סטודנט מחויב לפעילות חברתית של 4 שעות שבועיות במלגה חיצונית בתמורה למלגה בסך 10,000₪.

כל סטודנט בכפר זכאי למלגה של *10,000 ₪ בתמורה להשתתפות ב140 שעות פעילות של ארבע שעות שבועיות קבועות ובנוסף השתתפות באירועים המפורטים בטבלה המצורפת. 

שם האירוע

תאריכיםפירוט 
פסטיבל התיישבות תחילת שנהאוקטוברעלייה ופעילות בנקודות התיישבות חדשות
פסטיבל פסחחול המועדיומיים בחול המועד במסגרתם מבצעים הסטודנטים עבודות מתיחת פנים במקומות נבחרים.
ערבי אייליםאחת לחודשמפגש חודשי העוסק בתכני העשרה בתחומי התיישבות ובניית קהילה.
סיור התיישבותדצמברסיור התיישבות (חמישי ערב, שישי בוקר) הכולל לינה והופעה.

*קבלת המלגה מותנית בהתאם לתקנון מפעל הפיס ועמידה בדרישות הכפריות כפי שיקבעו בישיבת הכפר הראשונה.

**סטודנט יקר, שים לב שסך כל המלגות להן זכאי משתתף בתוכנית עומד על 16,000 ₪ על פי הפירוט הבא:

        – מלגת סבסוד שכר דירה 6,000 ₪

        – מלגת פעילות 10,000 ₪ 

ניתן להגדיל את סך כל המלגות בכפוף לכמות השעות ועמידה בדרישות הסף של התכנית.

תמונות מהכפר..